خدمات الکترونیکی
ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
منطقه
ناحیه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری شاندیز
سامانه 137 شرکت فراداده
26 بازدید این هفته
61 بازدید هفته گذشته
235 بازدید تا کنون